Khi cường quốc than đá Trung Quốc cũng phải lo lắng

Khi cường quốc than đá Trung Quốc cũng phải lo lắng

Than đá giúp Trung Quốc trở thành cường quốc nhưng là nguyên nhân tạo sương mù gây ô nhiễm khi nước này sản...