Đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Ngày 24-12, nhân dịp Giáng sinh 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm,...
Sống 'tốt đời, đẹp đạo', đồng lòng xây dựng quê hương

Sống 'tốt đời, đẹp đạo', đồng lòng xây dựng quê hương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng giáng sinh tại giáo phận Phát Diệm

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng giáng sinh tại giáo phận Phát Diệm

Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Phát Diệm

Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Phát Diệm

Chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

Chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh Tổng Giám mục Giáo phận Huế

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh Tổng Giám mục Giáo phận Huế

Chủ tịch Quốc hội mừng Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

Đồng chí Trương Hòa Bình thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Lâm Đồng

Đồng chí Trương Hòa Bình thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Lâm Đồng

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Tòa Tổng Giám mục Huế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Tòa Tổng Giám mục Huế

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, chúc mừng Giáng sinh ở Thanh Hóa

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, chúc mừng Giáng sinh ở Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc Giáng sinh đồng bào Công giáo

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc Giáng sinh đồng bào Công giáo

Chúc mừng Giáng sinh

Tỉnh BR-VT tổ chức Họp mặt chức sắc tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020

Tỉnh BR-VT tổ chức Họp mặt chức sắc tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020

Chủ tịch MTTQ chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo Nghệ An

Chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại giáo phận Bùi Chu và Thái Bình

Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại giáo phận Bùi Chu và Thái Bình

Chủ tịch MTTQ chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo Nghệ An

Chủ tịch MTTQ chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo Nghệ An

Chủ tịch MTTQ chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An

Chủ tịch MTTQ chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc mừng chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc mừng chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng bào Công giáo Nam Định, Thái Bình

Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng bào Công giáo Nam Định, Thái Bình

Chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Thái Bình

Chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Thái Bình

Chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu

Chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh giáo phận Thái Bình

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh giáo phận Thái Bình

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Thái Bình

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Thái Bình

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Nam Định

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Nam Định

Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu

Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu