Livestream bán hàng: Ngành công nghiệp tỷ đô chờ gọi tên những 'ông hoàng'

Livestream bán hàng: Ngành công nghiệp tỷ đô chờ gọi tên những 'ông hoàng'

Livestream bán hàng, ngành công nghiệp tỷ USD cũng đã nhen nhóm và đang định hình tại Việt Nam...