Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2021

Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2021

Sáng 25-2, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021....
Khánh Hòa: Đổi mới nội dung, phương thức thi đua trong các cơ quan tham mưu

Khánh Hòa: Đổi mới nội dung, phương thức thi đua trong các cơ quan tham mưu

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thêm nhiều phần việc vì cộng đồng

Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thêm nhiều phần việc vì cộng đồng

Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II): Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II): Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Phát động phong trào 'Thi đua Quyết thắng'

Ban Đoàn kết công giáo quận Đống Đa đồng hành cùng dân tộc

Ban Đoàn kết công giáo quận Đống Đa đồng hành cùng dân tộc

Khối thi đua công đoàn các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2021

Khối thi đua công đoàn các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Công đoàn Khối các cơ quan tổng hợp: Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Công đoàn Khối các cơ quan tổng hợp: Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Cụm thi đua các tổ chức xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Cụm thi đua các tổ chức xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Ký giao ước thi đua xây dựng ''Xứ, họ đạo tiên tiến'' trong đồng bào Công giáo Thủ đô

Ký giao ước thi đua xây dựng ''Xứ, họ đạo tiên tiến'' trong đồng bào Công giáo Thủ đô

Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2021

Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2021

Khối thi đua Viện - Phân viện Trung ương: Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020

Khối thi đua Viện - Phân viện Trung ương: Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020

7 trường cao đẳng ở Đà Nẵng ký giao ước thi đua

7 trường cao đẳng ở Đà Nẵng ký giao ước thi đua

Kịp thời, trách nhiệm không để người lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19

Kịp thời, trách nhiệm không để người lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19