Tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Tuy hoàn thành mục tiêu Chương trình Xây dựng NTM, nhưng kết quả vẫn còn thấp so với bình quân chung của cả...
Niềm vui ngày xuân ở xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Niềm vui ngày xuân ở xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới cho 3 xã cuối cùng của huyện Nông Cống

Thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới cho 3 xã cuối cùng của huyện Nông Cống

Thẩm định công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2020

Thẩm định công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2020

Hương Sơn phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào quý II/2021

Hương Sơn phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào quý II/2021

Xây dựng nông thôn mới: Bảo đảm chất lượng, bền vững

Xây dựng nông thôn mới: Bảo đảm chất lượng, bền vững

Phú Yên: Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

Phú Yên: Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

Xây dựng NTM ở Hạ Long: Khi lòng dân đã thuận

Xây dựng NTM ở Hạ Long: Khi lòng dân đã thuận

Phú Yên huy động hơn 17.000 tỷ đồng xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Phú Yên huy động hơn 17.000 tỷ đồng xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

4 xã đạt 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Thẩm định 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao

Việc làm cần thiết để xây dựng nông thôn mới không chạy theo thành tích

Việc làm cần thiết để xây dựng nông thôn mới không chạy theo thành tích

Xét công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu trên 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Phấn đấu trên 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Thuần Lộc và Đa Lộc

Thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Thuần Lộc và Đa Lộc

Thẩm định mức độ đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Lũng Niêm

Thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã Trung Thành, Trung Chính và Thăng Bình

Thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã Trung Thành, Trung Chính và Thăng Bình

Quảng Trị: Thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Trị: Thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới