Động lực từ 'những người yêu nước nhất'

Động lực từ 'những người yêu nước nhất'

Những ngày cuối năm 2020, hơn 2.000 đại biểu là chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiêu biểu ở mọi...
'Nghệ thuật' gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

'Nghệ thuật' gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Năm 2021, mục tiêu thi đua của Bộ GTVT là vì người dân, doanh nghiệp

Năm 2021, mục tiêu thi đua của Bộ GTVT là vì người dân, doanh nghiệp

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua trong giai đoạn cách mạng hiện nay

NÉT ĐẸP CỦA THI ĐUA

NÉT ĐẸP CỦA THI ĐUA

2020 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2020 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

52 đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Không thử thách nào dân tộc ta không thể vượt qua

Không thử thách nào dân tộc ta không thể vượt qua

Các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Đoàn Đại biểu Bộ Ngoại giao dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X

Đoàn Đại biểu Bộ Ngoại giao dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X

Phát biểu phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

'Có niềm tin sẽ hăng say lao động và thi đua'

'Có niềm tin sẽ hăng say lao động và thi đua'

Đại hội Thi đua yêu nước: Tạo động lực mới, đột phá mới

Thủ tướng phát động 5 nội dung Thi đua yêu nước giai đoạn mới

Thủ tướng phát động 5 nội dung Thi đua yêu nước giai đoạn mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới

'Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế như hiện nay'

'Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế như hiện nay'

'Không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua'

'Không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phong trào thi đua cần tránh hình thức, tẻ nhạt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phong trào thi đua cần tránh hình thức, tẻ nhạt

Tổng bí thư: Phải tránh hình thức, lối mòn trong phong trào thi đua

Tổng bí thư: Phải tránh hình thức, lối mòn trong phong trào thi đua

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thủ tướng: 'Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục'

Thủ tướng: 'Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục'

Thủ tướng: Không thử thách nào dân tộc ta không thể vượt qua

Thủ tướng: Không thử thách nào dân tộc ta không thể vượt qua

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X- Dấu mốc quan trọng

2.300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

2.300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Thi đua là cội nguồn sức mạnh của phát triển

Thi đua là cội nguồn sức mạnh của phát triển

Thủ tướng phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng

Thủ tướng phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng

'Cái lạnh mùa đông Hà Nội như bị xóa tan bởi hơi ấm 2.300 đại biểu'

'Cái lạnh mùa đông Hà Nội như bị xóa tan bởi hơi ấm 2.300 đại biểu'

Thủ tướng: '2020 là năm thành công nhất về tinh thần, ý chí vươn lên'

Thủ tướng: '2020 là năm thành công nhất về tinh thần, ý chí vươn lên'

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X

Hình ảnh khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thực hiện đồng bộ: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển tiên tiến

Thực hiện đồng bộ: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển tiên tiến

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Nhìn lại 9 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Nhìn lại 9 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước

Hồ Chí Minh - tấm gương thi đua yêu nước trong sáng, mẫu mực

Hồ Chí Minh - tấm gương thi đua yêu nước trong sáng, mẫu mực