Dành trọn sức trẻ để cống hiến

Dành trọn sức trẻ để cống hiến

Giao lưu với độc giả báo Tiền Phong với chủ đề: 'Khát vọng Việt Nam', 4 tài năng trẻ: Nghiêm Tiến Viễn, Hồ...