Du học sinh cần biết: Điều kiện làm việc của visa F1 Mỹ

Du học sinh cần biết: Điều kiện làm việc của visa F1 Mỹ

Sau khi được cấp visa F1, du học sinh cần phải duy trì việc học toàn thời gian tại trường trong suốt thời...