Dấu ấn trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế

Dấu ấn trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế

Các trường ĐH lọt tốp bảng xếp hạng thế giới, 2 nhà khoa học nhận giải thưởng Noam Chomsky, danh sách ứng...
Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

Hai nhà khoa học người Việt nhận giải thưởng Noam Chomsky

Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận Giải thưởng Kết nối Toàn cầu Noam Chomsky

Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận Giải thưởng Kết nối Toàn cầu Noam Chomsky

Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng Noam Chomsky 2020

Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng Noam Chomsky 2020

Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

Thành tích 'khủng' của 2 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh giải thưởng Noam Chomsky 2020

Thành tích 'khủng' của 2 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh giải thưởng Noam Chomsky 2020

Chân dung hai nhà khoa học người Việt đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky 2020

Chân dung hai nhà khoa học người Việt đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky 2020

Việt Nam có 2 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Noam Chomsky

Việt Nam có 2 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Noam Chomsky

Hai nhà khoa học Việt nhận giải thưởng Noam Chomsky 2020

Hai nhà khoa học Việt nhận giải thưởng Noam Chomsky 2020

Hai nhà khoa học người Việt nhận giải thưởng Noam Chomsky

Hai nhà khoa học người Việt nhận giải thưởng Noam Chomsky

PGS.TS Trần Xuân Bách - Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải Noam Chomsky

PGS.TS Trần Xuân Bách - Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải Noam Chomsky

Chân dung nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

Chân dung nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

PGS-TS Trần Xuân Bách nhận giải thưởng Noam Chomsky

PGS-TS Trần Xuân Bách nhận giải thưởng Noam Chomsky

Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky