Hồ sơ y tế, ảnh selfie, giấy tờ tùy thân bị rao bán với mức giá gần 1 triệu đồng

Hồ sơ y tế, ảnh selfie, giấy tờ tùy thân bị rao bán với mức giá gần 1 triệu đồng

Đây là những loại dữ liệu mới xuất hiện trên thị trường chợ đen trực tuyến, bên cạnh những thông tin cá...