Ứng dụng CNTT vào dạy học ở vùng khó: Khó vẫn 'bó' khôn

Ứng dụng CNTT vào dạy học ở vùng khó: Khó vẫn 'bó' khôn

Để đổi mới giáo dục và triển khai Chương trình GDPT 2018 thành công, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)...