Nhà phân phối mới của Rolls-Royce sắp xuất hiện ở Việt Nam

Nhà phân phối mới của Rolls-Royce sắp xuất hiện ở Việt Nam

Rolls-Royce sắp có nhà phân phối chính thức mới tại Việt Nam, thông tin cụ thể sẽ được tiết lộ trong ít...