'Em không sinh đâu, đau quá!', chồng tát vợ bôm bốp khiến cả phòng sinh im phăng phắc

'Em không sinh đâu, đau quá!', chồng tát vợ bôm bốp khiến cả phòng sinh im phăng phắc

Không thể chịu đựng nổi, người chồng đã giơ tay ra tát vợ, khiến cả phòng sinh chìm trong im lặng.