Tranh cãi xung quanh giải nhì của gạo ST25 ngon nhất thế giới

Tranh cãi xung quanh giải nhì của gạo ST25 ngon nhất thế giới

Nhiều ý kiến cho rằng giải nhì năm nay của gạo ST25 ngon nhất thế giới sẽ gây khó cho công tác bán hàng,...
Tranh cãi đem gạo ngon nhất thế giới đi thi để lấy giải... nhì

Tranh cãi đem gạo ngon nhất thế giới đi thi để lấy giải... nhì

Củng cố thương hiệu tăng sức cạnh tranh của gạo Việt

Củng cố thương hiệu tăng sức cạnh tranh của gạo Việt

ST25 đạt giải nhì Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2020

ST25 đạt giải nhì Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2020

Thái Lan quyết tâm giữ vững 'ngôi vương' cho gạo

Thái Lan quyết tâm giữ vững 'ngôi vương' cho gạo

Gạo ST25 của Việt Nam giành ngôi á quân 'cuộc thi gạo ngon nhất thế giới'

Gạo ST25 của Việt Nam giành ngôi á quân 'cuộc thi gạo ngon nhất thế giới'

Gạo ST25 là Á quân cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2020

Gạo ST25 là Á quân cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2020

Gạo ST25 đạt giải nhì Gạo ngon nhất thế giới năm 2020 tại Mỹ

Gạo ST25 đạt giải nhì Gạo ngon nhất thế giới năm 2020 tại Mỹ

Gạo ST25 của Việt Nam giành Á quân cuộc thi 'Gạo ngon nhất thế giới 2020'

Gạo ST25 của Việt Nam giành Á quân cuộc thi 'Gạo ngon nhất thế giới 2020'

VFA lý giải vì sao đem gạo ST25 ngon nhất thế giới đi thi để giành giải nhì?

VFA lý giải vì sao đem gạo ST25 ngon nhất thế giới đi thi để giành giải nhì?

Gạo ST25 giành giải nhì 'Gạo ngon nhất thế giới 2020'

Gạo ST25 giành giải nhì 'Gạo ngon nhất thế giới 2020'

Gạo ST25 đạt giải nhì Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2020

Gạo ST25 đạt giải nhì Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2020

Gạo ST25 ngon nhất Việt Nam đạt 'Á quân' gạo ngon thế giới

Gạo ST25 ngon nhất Việt Nam đạt 'Á quân' gạo ngon thế giới

Gạo ST25 giành á quân cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2020

Gạo ST25 giành á quân cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2020

Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục đạt giải tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới

Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục đạt giải tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới

Gạo ST25 tiếp tục được vinh danh tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2020

Gạo ST25 tiếp tục được vinh danh tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2020

ST25 gạo thơm số 1 thế giới, thành quả đột phá KH&CN của nhóm tác giả Việt Nam