Nửa triệu sinh viên Hàn Quốc thi đại học bất chấp dịch bệnh

Nửa triệu sinh viên Hàn Quốc thi đại học bất chấp dịch bệnh

Khoảng 500.000 sinh viên Hàn Quốc tham dự kỳ thi đại học quốc gia hôm 3/12. Kỳ thi kéo dài một ngày trong...