Doanh nghiệp nhỏ 'không có gì để mất', càng dễ chuyển đổi số

Doanh nghiệp nhỏ 'không có gì để mất', càng dễ chuyển đổi số

Áp dụng những công nghệ phù hợp túi tiền, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội chuyển đổi số nhanh hơn.