Từ hôm nay (30/3), Quốc hội bắt đầu quy trình kiện toàn nhân sự

Từ hôm nay (30/3), Quốc hội bắt đầu quy trình kiện toàn nhân sự

Trong kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội dành phần lớn thời gian (7 ngày, bắt đầu từ 30/3 đến...
Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Trao tặng Kỷ niệm chương Hoạt động Quốc hội

Trao tặng Kỷ niệm chương Hoạt động Quốc hội

Tuần này, Quốc hội đương nhiệm có Chủ tịch mới

Tuần này, Quốc hội đương nhiệm có Chủ tịch mới

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Tuần này, Quốc hội bầu tân Chủ tịch Quốc hội thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Tuần này, Quốc hội bầu tân Chủ tịch Quốc hội thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Chi tiết chương trình bầu Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng trong tuần tới

Chi tiết chương trình bầu Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng trong tuần tới

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội vào tuần tới

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội vào tuần tới

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI NGUYỄN HẠNH PHÚC CHỦ TRÌ HỌP BÁO VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI NGUYỄN HẠNH PHÚC CHỦ TRÌ HỌP BÁO VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp 11: Quốc hội dành 7 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp 11: Quốc hội dành 7 ngày cho công tác nhân sự

Tuần này, Quốc hội khóa XIV họp kỳ cuối cùng

Tuần này, Quốc hội khóa XIV họp kỳ cuối cùng

Dự kiến ngày 5/4, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Dự kiến ngày 5/4, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Khai mạc Phiên họp thứ 54 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 54 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 15-3

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Ngày 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự

Ngày 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự

Ngày 15/3, UBTVQH sẽ cho ý kiến về nhân sự trình Quốc hội

Ngày 15/3, UBTVQH sẽ cho ý kiến về nhân sự trình Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại kỳ họp thứ mười một

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại kỳ họp thứ mười một

Có kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

BỘ CÔNG AN GẶP MẶT ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

BỘ CÔNG AN GẶP MẶT ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

Nhất trí với đề nghị 184 đơn vị bầu cử trong cả nước

Nhất trí với đề nghị 184 đơn vị bầu cử trong cả nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự

Sắp diễn ra Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sắp diễn ra Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ bàn về nhân sự cấp cao trước khi trình Quốc hội

Ủy ban Thường vụ bàn về nhân sự cấp cao trước khi trình Quốc hội

Kiện toàn một số chức danh của bộ máy Nhà nước: Để đảm bảo tính nối tiếp

Kiện toàn một số chức danh của bộ máy Nhà nước: Để đảm bảo tính nối tiếp

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 24-3

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 24-3

Kiện toàn nhân sự bộ máy nhà nước vào tháng 3 tới

Kiện toàn nhân sự bộ máy nhà nước vào tháng 3 tới

Bế mạc phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội