TP.HCM tìm người đến 14 địa điểm bệnh nhân Covid-19 từng đi qua

TP.HCM tìm người đến 14 địa điểm bệnh nhân Covid-19 từng đi qua

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM yêu cầu những người từng có mặt tại các địa điểm này nhanh chóng khai...