Thẻ BHYT mất, hỏng được cấp lại ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ

Thẻ BHYT mất, hỏng được cấp lại ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ

Theo chuyên gia của BHXH Việt Nam cho biết người dân có thể được cấp lại thẻ BHYT do bị mất, hỏng ngay...
Hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ

Hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ

Những điểm thay đổi trên thẻ BHYT mẫu mới từ 1/4/2021 người dân cần lưu ý

Những điểm thay đổi trên thẻ BHYT mẫu mới từ 1/4/2021 người dân cần lưu ý

Sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế theo mẫu mới từ 1/4/2021

Sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế theo mẫu mới từ 1/4/2021

Thêm nhiều tiện ích với mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Thêm nhiều tiện ích với mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ

Hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ

5 điểm mới trên thẻ BHYT từ 1-4-2021

5 điểm mới trên thẻ BHYT từ 1-4-2021

Đổi thẻ BHXH từ ngày 1/4/2021

Đổi thẻ BHXH từ ngày 1/4/2021

Mẫu thẻ BHYT mới áp dụng từ ngày 1/4/2021

Mẫu thẻ BHYT mới áp dụng từ ngày 1/4/2021

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có thêm nhiều tiện ích

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có thêm nhiều tiện ích

Thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới bắt đầu sử dụng từ 1/4/2021

Thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới bắt đầu sử dụng từ 1/4/2021

Thay đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới từ ngày 1/4/2021

Thay đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới từ ngày 1/4/2021

Bắt đầu dùng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ tháng 4 năm sau

Bắt đầu dùng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ tháng 4 năm sau

Thẻ bảo hiểm y tế mới có nhiều tiện ích vượt trội

Thẻ bảo hiểm y tế mới có nhiều tiện ích vượt trội

Ban hành mẫu thẻ BHYT mới, sử dụng thống nhất trên cả nước từ 1/4/2021

Ban hành mẫu thẻ BHYT mới, sử dụng thống nhất trên cả nước từ 1/4/2021

BHXH Việt Nam thay mẫu thẻ BHYT mới từ 1/4 năm sau

BHXH Việt Nam thay mẫu thẻ BHYT mới từ 1/4 năm sau

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đổi thẻ BHYT mới nhất

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đổi thẻ BHYT mới nhất

Từ 1/4/2021: Sử dụng thẻ BHYT mẫu mới

Từ 1/4/2021: Sử dụng thẻ BHYT mẫu mới

Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngày 1-4-2021

Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngày 1-4-2021

Từ 1/4/2021 sẽ sử dụng mẫu thẻ BHYT mới

Từ 1/4/2021 sẽ sử dụng mẫu thẻ BHYT mới

Từ 1/4/2021 sẽ sử dụng mẫu thẻ BHYT mới

Từ 1/4/2021 sẽ sử dụng mẫu thẻ BHYT mới

Mẫu thẻ BHYT mới mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia

Mẫu thẻ BHYT mới mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia

4 lợi ích của thẻ Bảo hiểm y tế mới sắp áp dụng

4 lợi ích của thẻ Bảo hiểm y tế mới sắp áp dụng

Cần biết: Mẫu thẻ BHYT mới, sử dụng trên toàn quốc từ ngày 01/4/2021

Cần biết: Mẫu thẻ BHYT mới, sử dụng trên toàn quốc từ ngày 01/4/2021

BHXH Việt Nam ban hành mẫu thẻ BHYT mới

BHXH Việt Nam ban hành mẫu thẻ BHYT mới

Từ 1/4/2021 sẽ sử dụng mẫu thẻ BHYT mới

Từ 1/4/2021 sẽ sử dụng mẫu thẻ BHYT mới

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế từ tháng 4/2021

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế từ tháng 4/2021

Đổi thẻ BHYT mới, dùng thống nhất trong toàn quốc

Đổi thẻ BHYT mới, dùng thống nhất trong toàn quốc

BHXH Việt Nam ban hành mẫu thẻ BHYT mới

BHXH Việt Nam ban hành mẫu thẻ BHYT mới

Hơn 86 triệu người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới

Hơn 86 triệu người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới

Từ 1-4-2021: Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới

Từ 1-4-2021: Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thẻ BHYT mới

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thẻ BHYT mới