Thi tốt nghiệp THPT 2021: Chưa thi trên máy tính

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Chưa thi trên máy tính

Tại Hội nghị trực tuyến về giáo dục đại học do Bộ GDĐT vừa tổ chức, những đề xuất định hướng tuyển sinh...
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Vẫn thi trên giấy

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Vẫn thi trên giấy