ILO: Chưa đến 1/4 phụ nữ Việt Nam nắm giữ vị trí quản lý

ILO: Chưa đến 1/4 phụ nữ Việt Nam nắm giữ vị trí quản lý

Phụ nữ chiếm gần 1 nửa lực lượng lao động nhưng chỉ đảm nhận chưa đến 1/4 vị trí lãnh đạo, quản lý chung...
Kinh tế số tăng trưởng nhanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận hạ tầng

Kinh tế số tăng trưởng nhanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận hạ tầng

Tác động của nền tảng lao động số với việc làm

Tác động của nền tảng lao động số với việc làm

Đào tạo lại nguồn nhân lực đáp ứng 4.0

Đào tạo lại nguồn nhân lực đáp ứng 4.0

Thị trường lao động có dấu hiệu phục hồi

Thị trường lao động có dấu hiệu phục hồi

Hành động khẩn cấp

Thế giới mất gần 255 triệu việc làm vì COVID-19

Thế giới mất gần 255 triệu việc làm vì COVID-19

ILO: THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM TOÀN CẦU SẼ PHỤC HỒI TRONG NỬA SAU NĂM 2021

ILO: THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM TOÀN CẦU SẼ PHỤC HỒI TRONG NỬA SAU NĂM 2021

Những công việc nào không bị 'xáo trộn' bởi đại dịch Covid-19?

Những công việc nào không bị 'xáo trộn' bởi đại dịch Covid-19?

Hơn 225 triệu người trên thế giới mất việc vì đại dịch Covid-19

Hơn 225 triệu người trên thế giới mất việc vì đại dịch Covid-19

Covid-19 khiến thị trường lao động toàn cầu khủng hoảng chưa từng có

Covid-19 khiến thị trường lao động toàn cầu khủng hoảng chưa từng có

Thế giới mất hơn 250 triệu việc làm trong năm 2020

Thế giới mất hơn 250 triệu việc làm trong năm 2020

Lao động làm việc tại nhà cần được hỗ trợ và bảo vệ tốt hơn

Lao động làm việc tại nhà cần được hỗ trợ và bảo vệ tốt hơn

Lao động làm việc tại nhà gia tăng, cần sự bảo vệ của pháp luật

Lao động làm việc tại nhà gia tăng, cần sự bảo vệ của pháp luật

Người lao động làm việc tại nhà cần được bảo vệ tốt hơn

Người lao động làm việc tại nhà cần được bảo vệ tốt hơn

Làm việc tại nhà tránh Covid-19, thu nhập thấp hơn?

Làm việc tại nhà tránh Covid-19, thu nhập thấp hơn?

Hơn 22 triệu người bị giảm thu nhập vì Covid-19

Hơn 22 triệu người bị giảm thu nhập vì Covid-19

Thách thức từ cuộc khủng hoảng việc làm

Thách thức từ cuộc khủng hoảng việc làm

Phương thuốc hữu hiệu

Dịch COVID-19 sẽ cướp 81 triệu việc ở châu Á - Thái Bình Dương

Dịch COVID-19 sẽ cướp 81 triệu việc ở châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị đối thoại xã hội ba bên khu vực ASEAN lần thứ 11

Hội nghị đối thoại xã hội ba bên khu vực ASEAN lần thứ 11

Châu Á - Thái Bình Dương mất 81 triệu việc làm vì Covid-19

Châu Á - Thái Bình Dương mất 81 triệu việc làm vì Covid-19

Dịch Covid-19 làm ảnh hưởng 81 triệu việc làm ở châu Á

81 triệu lao động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thất nghiệp do COVID-19

81 triệu lao động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thất nghiệp do COVID-19

Covid-19 gây xáo trộn thị trường lao động, 'thổi bay' 81 triệu việc làm

Covid-19 gây xáo trộn thị trường lao động, 'thổi bay' 81 triệu việc làm

Xáo trộn thị trường lao động vì mất 81 triệu việc làm do COVID-19

Xáo trộn thị trường lao động vì mất 81 triệu việc làm do COVID-19

81 triệu người mất việc làm tại châu Á - Thái Bình Dương do dịch Covid-19

81 triệu người mất việc làm tại châu Á - Thái Bình Dương do dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 làm mất 81 triệu việc làm, gây xáo trộn thị trường lao động

Đại dịch Covid-19 làm mất 81 triệu việc làm, gây xáo trộn thị trường lao động

Covid-19 làm mất 81 triệu việc làm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Covid-19 làm mất 81 triệu việc làm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Gia tăng chênh lệch thu nhập giữa lao động nhập cư và lao động bản địa

Gia tăng chênh lệch thu nhập giữa lao động nhập cư và lao động bản địa

Phục hồi kinh tế không đều ở châu Á cảnh báo phần còn lại thế giới

Phục hồi kinh tế không đều ở châu Á cảnh báo phần còn lại thế giới

Tiền lương toàn cầu giảm do dịch Covid-19

Tiền lương toàn cầu giảm do dịch Covid-19

Tiền lương của người lao động toàn cầu giảm mạnh do Covid 19

Tiền lương của người lao động toàn cầu giảm mạnh do Covid 19

Covid-19 khiến tiền lương sụt giảm nghiêm trọng

Covid-19 khiến tiền lương sụt giảm nghiêm trọng

Đại dịch COVID-19 khiến lương giảm nghiêm trọng

Đại dịch COVID-19 khiến lương giảm nghiêm trọng