Cuộc thi sắc đẹp kỳ lạ ở Mỹ thế kỷ trước

Cuộc thi sắc đẹp kỳ lạ ở Mỹ thế kỷ trước

Nhìn lại lịch sử các cuộc thi sắc đẹp trong lịch sử, người đọc có lẽ sẽ phải bật cười trước hàng loạt cuộc...
'Chết mê' cách phụ nữ xưa thể hiện vẻ đẹp qua mắt cá chân

'Chết mê' cách phụ nữ xưa thể hiện vẻ đẹp qua mắt cá chân