Đắk Lắk: Bắt 4 cán bộ Công ty lâm nghiệp vì để xảy ra phá rừng nghiêm trọng

Đắk Lắk: Bắt 4 cán bộ Công ty lâm nghiệp vì để xảy ra phá rừng nghiêm trọng

Các cán bộ có chức trách trong việc quản lý, bảo vệ rừng nhưng chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác...
Vụ để lâm tặc 'băm nát' rừng ở Đắk Lắk: thêm nhiều cán bộ bị bắt

Vụ để lâm tặc 'băm nát' rừng ở Đắk Lắk: thêm nhiều cán bộ bị bắt

Bắt 4 lãnh đạo cán bộ thuộc công ty lâm nghiệp Ea Kar

Bắt 4 lãnh đạo cán bộ thuộc công ty lâm nghiệp Ea Kar

Bắt thêm 1 nhân viên trong vụ dàn lãnh đạo công ty lâm nghiệp để mất rừng

Bắt thêm 1 nhân viên trong vụ dàn lãnh đạo công ty lâm nghiệp để mất rừng

Bắt thêm nhiều cán bộ tại Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

Bắt thêm nhiều cán bộ tại Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

Rừng Ea Kar tan hoang vì nạn khai thác gỗ trái phép: Bắt thêm một cán bộ nghỉ hưu

Rừng Ea Kar tan hoang vì nạn khai thác gỗ trái phép: Bắt thêm một cán bộ nghỉ hưu

Bắt thêm ba cán bộ lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Bắt thêm ba cán bộ lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Gây thiệt hại 29.000m3 gỗ, 4 cán bộ bảo vệ rừng bị bắt

Gây thiệt hại 29.000m3 gỗ, 4 cán bộ bảo vệ rừng bị bắt

Bắt thêm nhiều cán bộ tại Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

Bắt thêm nhiều cán bộ tại Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

Dàn lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Ea Kar bị bắt trong 1 năm, chưa có tiền lệ

Dàn lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Ea Kar bị bắt trong 1 năm, chưa có tiền lệ

Tin mới vụ dàn lãnh đạo công ty lâm nghiệp 'xộ khám' vì mất rừng

Tin mới vụ dàn lãnh đạo công ty lâm nghiệp 'xộ khám' vì mất rừng

Để 'lâm tặc' phá rừng, 4 cán bộ, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp bị khởi tố

Để 'lâm tặc' phá rừng, 4 cán bộ, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp bị khởi tố

Đắk Lắk: Khởi tố bắt giam nguyên Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Đắk Lắk: Khởi tố bắt giam nguyên Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Bắt tạm giam dàn lãnh đạo công ty lâm nghiệp vì để mất rừng

Bắt tạm giam dàn lãnh đạo công ty lâm nghiệp vì để mất rừng

Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp... tiếp tục bị khởi tố, bắt giam

Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp... tiếp tục bị khởi tố, bắt giam

Khởi tố giám đốc công ty lâm nghiệp vì để mất rừng

Khởi tố giám đốc công ty lâm nghiệp vì để mất rừng

Bắt giam nguyên Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Bắt giam nguyên Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Bắt giam nguyên Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Bắt giam nguyên Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Phê chuẩn khởi tố nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

Phê chuẩn khởi tố nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

Khởi tố nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

Khởi tố nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

Để lâm tặc 'băm nát' rừng, nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar bị khởi tố

Để lâm tặc 'băm nát' rừng, nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar bị khởi tố

Bắt nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

Bắt nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

Vì sao nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar- Đắk Lắk bị bắt?

Vì sao nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar- Đắk Lắk bị bắt?

Cựu Giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng bị bắt

Cựu Giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng bị bắt

Khởi tố Giám đốc Lâm nghiệp vì để lâm tặc ngang nhiên phá rừng

Khởi tố Giám đốc Lâm nghiệp vì để lâm tặc ngang nhiên phá rừng

Bắt tạm giam giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

Bắt tạm giam giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

Đắk Lắk: Bắt Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Đắk Lắk: Bắt Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Bắt giam nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar - Đắk Lắk

Bắt giam nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar - Đắk Lắk

Khởi tố nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp 'bất lực' để rừng bị tàn phá

Khởi tố nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp 'bất lực' để rừng bị tàn phá