Kiểm soát chặt, không để tội phạm lợi dụng (bài cuối)

Kiểm soát chặt, không để tội phạm lợi dụng (bài cuối)

Cùng với việc sử dụng hợp pháp tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, thuốc thú y có chứa chất ma...
Tinh vi sản xuất ma túy trái phép từ thuốc thú y, tiền chất

Tinh vi sản xuất ma túy trái phép từ thuốc thú y, tiền chất