Covid-19: Truy vết đến đâu, xử lý cách ly đến đó

Covid-19: Truy vết đến đâu, xử lý cách ly đến đó

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức không thực hiện đúng quy trình cách...