Dương Anh Vũ, chàng trai Việt trí nhớ siêu phàm lập 4 kỷ lục thế giới là ai

Dương Anh Vũ, chàng trai Việt trí nhớ siêu phàm lập 4 kỷ lục thế giới là ai

Ít ai biết, kỷ lục gia từng lập 4 kỷ lục thế giới nhờ trí nhớ siêu phàm Dương Anh Vũ từng là một học sinh...