Khối thi đua III – Bộ TN&MT: Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Khối thi đua III – Bộ TN&MT: Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) đề nghị, năm 2021 Khối...
Thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế

Thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế

Phát động thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử

Phát động thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử

Đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng thực chất, hiệu quả

Đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng thực chất, hiệu quả

Phát động phong trào thi đua năm 2021

Phát động phong trào thi đua năm 2021

Rà soát, sửa đổi các chỉ tiêu thi đua tránh làm triệt tiêu động lực phấn đấu

Rà soát, sửa đổi các chỉ tiêu thi đua tránh làm triệt tiêu động lực phấn đấu

Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025

Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025

Đẩy mạnh thi đua ngay từ đầu năm: Nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ

Đẩy mạnh thi đua ngay từ đầu năm: Nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ

Công tác thi đua khen thưởng gắn với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Công tác thi đua khen thưởng gắn với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh các phong trào thi đua

Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh các phong trào thi đua

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh An Giang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh An Giang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

VKSND tỉnh Đắk Lắk được đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh

VKSND tỉnh Đắk Lắk được đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh

Cán bộ, công chức ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021

Cán bộ, công chức ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021

Năm 2020: Thạch Thất hỗ trợ vay vốn cho trên 470 hộ nghèo, cận nghèo

Năm 2020: Thạch Thất hỗ trợ vay vốn cho trên 470 hộ nghèo, cận nghèo

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị

Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị

Cụm thi đua số 11 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cụm thi đua số 11 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngành Tài chính đón nhận nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Ngành Tài chính đón nhận nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Quảng Bình: Khối thi đua các ban Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Quảng Bình: Khối thi đua các ban Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua

Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua