Bọt độc hại tràn ra đường phố Ấn Độ

Bọt độc hại tràn ra đường phố Ấn Độ

Mưa lớn kết hợp với nước trong ao và sông bị ô nhiễm đã tạo ra chất độc hại có dạng bọt trên đường phố...