Núi Washington: Nơi có thời tiết xấu nhất thế giới

Núi Washington: Nơi có thời tiết xấu nhất thế giới

Núi Washington chỉ cao 1.900 m nhưng thời tiết của nó khắc nghiệt tương đương những gì bạn phải trải qua...
Nơi có thời tiết khắc nghiệt ngang đỉnh Everest

Nơi có thời tiết khắc nghiệt ngang đỉnh Everest