Trưng bày 68 Mộc bản quý hiếm và 100 bức ảnh về Nghệ An

Trưng bày 68 Mộc bản quý hiếm và 100 bức ảnh về Nghệ An

Triển lãm trưng bày 68 hình ảnh Mộc bản quý hiếm được trích ra từ các Mộc bản triều Nguyễn và 100 bức ảnh...
Hé lộ nhiều sử liệu quí về Nghệ An trong Mộc bản triều Nguyễn

Hé lộ nhiều sử liệu quí về Nghệ An trong Mộc bản triều Nguyễn