Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: - Xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể, không dám và không cần tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: - Xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể, không dám và không cần tham nhũng

Ngày 12-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc...
Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Quyết liệt chống 'giặc nội xâm'

Khảo sát về phòng, chống tham nhũng: Sát, rất thực chất

Khảo sát về phòng, chống tham nhũng: Sát, rất thực chất

Xây dựng cơ chế để không thể, không dám và không cần tham nhũng

Xây dựng cơ chế để không thể, không dám và không cần tham nhũng

Biến chủ trương thành hành động quyết liệt

Biến chủ trương thành hành động quyết liệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chống tham nhũng quyết liệt, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chống tham nhũng quyết liệt, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bịt kín những 'khoảng trống', 'kẽ hở' để 'không thể tham nhũng'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bịt kín những 'khoảng trống', 'kẽ hở' để 'không thể tham nhũng'

'Bịt kín những 'khoảng trống', 'kẽ hở' để 'không thể tham nhũng'

'Bịt kín những 'khoảng trống', 'kẽ hở' để 'không thể tham nhũng'

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/12

4 Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật trong 5 năm

4 Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật trong 5 năm

Không có vùng cấm, ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Không có vùng cấm, ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Hơn 110 cán bộ diện Trung ương bị kỷ luật, 18 người bị xử lý hình sự

Hơn 110 cán bộ diện Trung ương bị kỷ luật, 18 người bị xử lý hình sự

Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn trong phòng chống tham nhũng

Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn trong phòng chống tham nhũng

Tiếp lửa cho cuộc chiến chống tham nhũng

Tiếp lửa cho cuộc chiến chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng quyết liệt hơn, kỷ luật một vài người để cứu muôn người

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng quyết liệt hơn, kỷ luật một vài người để cứu muôn người

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Xây dựng cho được cơ chế trừng trị nghiêm khắc để 'không dám tham nhũng'

Xây dựng cho được cơ chế trừng trị nghiêm khắc để 'không dám tham nhũng'

Không có 'vùng cấm', 'ngoại lệ' trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Không có 'vùng cấm', 'ngoại lệ' trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư chủ trì hội nghị phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư chủ trì hội nghị phòng, chống tham nhũng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Nhốt quyền lực trong lồng cơ chế để kiểm soát tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Nhốt quyền lực trong lồng cơ chế để kiểm soát tham nhũng

'Không có vùng cấm, không có ngoại lệ' trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục chống tham nhũng không ngừng nghỉ ở các cấp, ngành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục chống tham nhũng không ngừng nghỉ ở các cấp, ngành

Phải coi công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Phải coi công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Đã khởi tố, điều tra 14.300 vụ/24.410 bị can về tham nhũng, kinh tế, chức vụ

Đã khởi tố, điều tra 14.300 vụ/24.410 bị can về tham nhũng, kinh tế, chức vụ