Trận chiến 'một mất một còn' giữa hai con rắn hổ mang chúa cực độc

Một con rắn hổ mang chúa đang săn mồi dưới con suối mà không biết rằng chính chính cũng đang bị con rắn hổ...