Hải Dương: Đào ao phát hiện quả bom dài 1,5m, nặng 260kg

Hải Dương: Đào ao phát hiện quả bom dài 1,5m, nặng 260kg

Quá trình đào ao, người dân ở Hải Dương tá hỏa phát hiện một quả bom tồn sót sau chiến tranh có chiểu dài...

Di dời, hủy nổ an toàn quả bom còn sót lại thời chiến tranh

Quả bom phá nặng 340kg tại phố Cửa Bắc đã được hủy nổ an toàn

Quả bom phá nặng 340kg tại phố Cửa Bắc đã được hủy nổ an toàn

Quả bom nặng 340kg phát hiện dưới nhà dân ở Hà Nội được hủy nổ

Quả bom nặng 340kg phát hiện dưới nhà dân ở Hà Nội được hủy nổ

Quả bom 340kg vừa được di dời khỏi phố Cửa Bắc là loại gì?

Quả bom 340kg vừa được di dời khỏi phố Cửa Bắc là loại gì?

Vụ phát hiện bom phá 340kg ở Hà Nội: Yêu cầu người dân trong bán kính 200m không dùng điện thoại và di dời trong đêm

Vụ phát hiện bom phá 340kg ở Hà Nội: Yêu cầu người dân trong bán kính 200m không dùng điện thoại và di dời trong đêm

Quả bom còn nguyên ngòi nổ được di dời thành công khỏi phố Cửa Bắc

Quả bom còn nguyên ngòi nổ được di dời thành công khỏi phố Cửa Bắc

Quả bom nặng 340kg trên phố Hà Nội được hủy nổ an toàn

Quả bom nặng 340kg trên phố Hà Nội được hủy nổ an toàn

Di dời thành công quả bom nặng 340 kg trên phố Cửa Bắc

Hủy nổ thành công quả bom 340kg phát hiện ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

Hủy nổ thành công quả bom 340kg phát hiện ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

Di dời thành công quả bom 340 kg, nguyên ngòi nổ trên phố Cửa Bắc

Di dời thành công quả bom 340 kg, nguyên ngòi nổ trên phố Cửa Bắc

Di dời an toàn quả bom sót lại từ thời chiến tranh

Di dời an toàn quả bom sót lại từ thời chiến tranh

Quả bom nặng 340kg đã được di dời an toàn khỏi phố Cửa Bắc

Quả bom nặng 340kg đã được di dời an toàn khỏi phố Cửa Bắc

Hà Nội: Quả bom tại phố Cửa Bắc đã được hủy nổ an toàn

Hà Nội: Quả bom tại phố Cửa Bắc đã được hủy nổ an toàn

Quả bom nặng 340kg còn nguyên 2 ngòi nổ đã được di dời khỏi phố Cửa Bắc

Quả bom nặng 340kg còn nguyên 2 ngòi nổ đã được di dời khỏi phố Cửa Bắc

Quả bom 340 kg được di dời an toàn ra khỏi phố Cửa Bắc

Quả bom 340 kg được di dời an toàn ra khỏi phố Cửa Bắc

Di dời thành công quả bom nặng 340kg còn nguyên 2 ngòi nổ ở phố Cửa Bắc ngay trong đêm

Di dời thành công quả bom nặng 340kg còn nguyên 2 ngòi nổ ở phố Cửa Bắc ngay trong đêm

UBND phường Trúc Bạch cảnh báo người dân không sử dụng điện thoại trong phạm vi 200m từ quả bom

UBND phường Trúc Bạch cảnh báo người dân không sử dụng điện thoại trong phạm vi 200m từ quả bom

Hà Nội: Di dời thành công và hủy an toàn quả bom được phát hiện tại phố Cửa Bắc

Hà Nội: Di dời thành công và hủy an toàn quả bom được phát hiện tại phố Cửa Bắc

Di dời quả bom nặng 340 kg còn nguyên 2 ngòi nổ

Di dời quả bom nặng 340 kg còn nguyên 2 ngòi nổ

Di dời thành công quả bom nặng 340kg trên phố Cửa Bắc - Hà Nội

Di dời thành công quả bom nặng 340kg trên phố Cửa Bắc - Hà Nội

Đã di dời quả bom ở phố Cửa Bắc, gỡ bỏ các hàng rào bảo vệ

Đã di dời quả bom ở phố Cửa Bắc, gỡ bỏ các hàng rào bảo vệ

Hà Nội: Di dời thành công quả bom 340kg còn nguyên 2 ngòi nổ ở phố Cửa Bắc ngay trong đêm

Hà Nội: Di dời thành công quả bom 340kg còn nguyên 2 ngòi nổ ở phố Cửa Bắc ngay trong đêm

Quả bom tại phố Cửa Bắc đã được chuyển đi hủy nổ an toàn

Quả bom tại phố Cửa Bắc đã được chuyển đi hủy nổ an toàn

Vụ phát hiện bom tại Cửa Bắc: Đề nghị người dân không dùng điện thoại trong bán kính 200m

Vụ phát hiện bom tại Cửa Bắc: Đề nghị người dân không dùng điện thoại trong bán kính 200m

Quả bom phát hiện trên phố Cửa Bắc được di dời đi đâu?

Quả bom phát hiện trên phố Cửa Bắc được di dời đi đâu?

Hà Nội: Quả bom tại phố Cửa Bắc đã được chuyển đi hủy nổ an toàn

Hà Nội: Quả bom tại phố Cửa Bắc đã được chuyển đi hủy nổ an toàn

Tháo gỡ ngòi nổ quả bom trong phố cổ an toàn

Tháo gỡ ngòi nổ quả bom trong phố cổ an toàn

Hình ảnh quả bom 340 kg được di dời ra khỏi phố Cửa Bắc trong đêm

Đã di dời xong quả bom nặng 340kg trong đêm, người dân phố Cửa Bắc an tâm ngủ ngon

Đã di dời xong quả bom nặng 340kg trong đêm, người dân phố Cửa Bắc an tâm ngủ ngon

Di dời thành công quả bom trên phố Cửa Bắc

Di dời thành công quả bom trên phố Cửa Bắc

Di dời thành công quả bom nặng 340 kg ở phố Cửa Bắc

Di dời thành công quả bom nặng 340 kg ở phố Cửa Bắc

Bom được di dời, EVN hủy lệnh 'làm việc online'

Bom được di dời, EVN hủy lệnh 'làm việc online'

Hà Nội: Di dời thành công quả bom trên phố Cửa Bắc

Hà Nội: Di dời thành công quả bom trên phố Cửa Bắc

Di dời thành công quả bom 340kg còn nguyên 2 ngòi nổ ở phường Trúc Bạch

Di dời thành công quả bom 340kg còn nguyên 2 ngòi nổ ở phường Trúc Bạch

Di dời thành công quả bom nặng 340kg trên phố Cửa Bắc, Hà Nội

Di dời thành công quả bom nặng 340kg trên phố Cửa Bắc, Hà Nội

Trụ sở cạnh quả bom mới phát hiện ở Hà Nội, EVN cho nhân viên làm việc online

Trụ sở cạnh quả bom mới phát hiện ở Hà Nội, EVN cho nhân viên làm việc online