Cần tạo môi trường việc làm và sinh kế cho người cao tuổi

Cần tạo môi trường việc làm và sinh kế cho người cao tuổi

Hiện, nhiều người đến tuổi hưu nhưng vẫn khỏe và minh mẫn, có thể tiếp tục làm việc. Bên cạnh đó, một bộ...
Việc làm cho người cao tuổi bắt đầu từ đâu?

Việc làm cho người cao tuổi bắt đầu từ đâu?