400 gương sáng thầm lặng đẹp như cổ tích giữa đời thường

400 gương sáng thầm lặng đẹp như cổ tích giữa đời thường

400 cá nhân tiêu biểu đóng góp cộng đồng đã được ghi nhận tại lễ tuyên dương 'Những gương sáng thầm lặng vì...
400 tấm gương sáng: Những người viết 'câu chuyện cổ tích' về tình thương giữa đời thường

400 tấm gương sáng: Những người viết 'câu chuyện cổ tích' về tình thương giữa đời thường

400 đại biểu 'Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng' vào lăng viếng Bác

400 đại biểu 'Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng' vào lăng viếng Bác

Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho 50 tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho 50 tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 50 tấm gương tiêu biểu

Nhân lên những tấm gương tốt, lan tỏa tính nhân văn, sự đùm bọc trong cộng đồng

Nhân lên những tấm gương tốt, lan tỏa tính nhân văn, sự đùm bọc trong cộng đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Cần có mạng lưới rộng rãi những người làm công tác xã hội'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Cần có mạng lưới rộng rãi những người làm công tác xã hội'

Thủ tướng gặp mặt Những tấm gương thầm lặng vì cộng đồng

Thủ tướng gặp mặt Những tấm gương thầm lặng vì cộng đồng

Thủ tướng gặp mặt 'những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng'

Thủ tướng gặp mặt 'những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng'

Thủ tướng gặp mặt 50 tấm gương tiêu biểu vì cộng đồng

Thủ tướng gặp mặt 50 tấm gương tiêu biểu vì cộng đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng ta cần có mạng lưới rộng rãi những người làm công tác xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng ta cần có mạng lưới rộng rãi những người làm công tác xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 'Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng'