Bên trong căn hộ thời sinh viên của ông Obama

Bên trong căn hộ thời sinh viên của ông Obama

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng sinh sống trong một căn hộ ở thành phố New York vào đầu những năm 1980...
Căn hộ thời sinh viên của ông Obama được rao bán gần 1,5 triệu USD

Căn hộ thời sinh viên của ông Obama được rao bán gần 1,5 triệu USD