Dạng đột biến của virus SARS-CoV-2 khiến đại dịch khó kiểm soát hơn

Dạng đột biến của virus SARS-CoV-2 khiến đại dịch khó kiểm soát hơn

Trong quá trình càn quét khắp thế giới, chuỗi gien của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã biến đổi ngẫu...
Phát hiện mới bất ngờ về virus Corona

Phát hiện mới bất ngờ về virus Corona