CLIP: 'Mục sở thị' cảnh trăn đá châu Phi đẻ trứng

CLIP: 'Mục sở thị' cảnh trăn đá châu Phi đẻ trứng

Sau nhiều tuần tìm kiếm vị trí, con trăn cái đã quyết định chọn phần rỗng ở gốc một cây sồi già làm nơi...