Từ 5/12: Nâng mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Từ 5/12: Nâng mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Chính phủ đã ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 129/2013/NĐ-CP. Nghị định 125 điều...
Từ ngày mai, thay đổi số CMND, căn cước công dân nhưng không báo với cơ quan thuế đúng hạn có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Từ ngày mai, thay đổi số CMND, căn cước công dân nhưng không báo với cơ quan thuế đúng hạn có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Cục thuế tỉnh Thanh Hóa: Đối thoại với người nộp thuế quý IV/2020

Cục thuế tỉnh Thanh Hóa: Đối thoại với người nộp thuế quý IV/2020

Từ ngày 5/12, bán hàng không lập hóa đơn có thể bị phạt 20 triệu đồng

Từ ngày 5/12, bán hàng không lập hóa đơn có thể bị phạt 20 triệu đồng

Những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 12-2020

Những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 12-2020

Từ ngày 5/12 tới, làm mất hóa đơn phạt đến 10 triệu đồng

Từ ngày 5/12 tới, làm mất hóa đơn phạt đến 10 triệu đồng

Làm mất hóa đơn bị phạt tới 10 triệu đồng

Làm mất hóa đơn bị phạt tới 10 triệu đồng

Những thông tư, nghị định sắp có hiệu lực tháng 12/2020: Làm mất hóa đơn bị phạt tới 10 triệu

Những thông tư, nghị định sắp có hiệu lực tháng 12/2020: Làm mất hóa đơn bị phạt tới 10 triệu

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12/2020

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12/2020

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

Nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 12/2020

Nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 12/2020

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2020

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2020

Phạt đến 10 triệu đồng hành vi đăng, phát ảnh cá nhân trên báo không đúng quy định

Phạt đến 10 triệu đồng hành vi đăng, phát ảnh cá nhân trên báo không đúng quy định

Chính sách thuế, kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 12-2020

Chính sách thuế, kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 12-2020