Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần II: Đại biểu dân tộc Nùng mơ về con đường cao tốc để thoát nghèo

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần II: Đại biểu dân tộc Nùng mơ về con đường cao tốc để thoát nghèo

Đó là nỗi niềm đau đáu mà cô gái Hoàng Thị Bình, dân tộc Nùng, đại biểu của tỉnh Cao Bằng dự Đại hội Đại...
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Việt Nam

Bế mạc Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số

Bế mạc Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Tình đoàn kết thắt chặt giữa các dân tộc thiểu số

Tình đoàn kết thắt chặt giữa các dân tộc thiểu số

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam thành công tốt đẹp

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2 chính thức khai mạc

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2 chính thức khai mạc

Diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai

Không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số

Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số

Bảo đảm Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra an toàn, thành công

Bảo đảm Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra an toàn, thành công

Không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II tiến hành phiên trù bị

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu dân tộc thiểu số

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu dân tộc thiểu số

Phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

Bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số