Ấn Độ mạnh tay cấm thêm hàng chục ứng dụng Trung Quốc

Ấn Độ mạnh tay cấm thêm hàng chục ứng dụng Trung Quốc

Ngày 24/11, chính phủ Ấn Độ đã quyết định cấm thêm 43 ứng dụng trực tuyến của Trung Quốc đang hoạt động tại...