Phóng xe 'tốc độ tử thần' để... kịp ăn cưới

Phóng xe 'tốc độ tử thần' để... kịp ăn cưới

Điều khiển ô tô 223km/h, tài xế ô tô BMW phân trần với cảnh sát, do đường đẹp, vắng xe và vội đi ăn nên...
Chạy 223 km/h trên cao tốc, tài xế xe BMW bị phạt 11 triệu đồng

Chạy 223 km/h trên cao tốc, tài xế xe BMW bị phạt 11 triệu đồng

Vội đi ăn cưới, lái xe ô tô BMW chạy tốc độ 223 km/h trên cao tốc

Vội đi ăn cưới, lái xe ô tô BMW chạy tốc độ 223 km/h trên cao tốc

Xe BMW lao vun vút với tốc độ 223km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xe BMW lao vun vút với tốc độ 223km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tài xế 27 tuổi lái xe BMW với tốc độ 223 km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tài xế 27 tuổi lái xe BMW với tốc độ 223 km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Điều khiển xe BMW 223 km/h trên cao tốc, tài xế bị xử phạt 11 triệu đồng

Điều khiển xe BMW 223 km/h trên cao tốc, tài xế bị xử phạt 11 triệu đồng

Tước bằng lái 3 tháng đối với tài xế điều khiển xe BMW chạy tốc độ 223km/h trên cao tốc

Tước bằng lái 3 tháng đối với tài xế điều khiển xe BMW chạy tốc độ 223km/h trên cao tốc

Tước giấy phép 3 tháng đối với tài xế chạy xe tốc độ 223 km/h trên cao tốc

Tước giấy phép 3 tháng đối với tài xế chạy xe tốc độ 223 km/h trên cao tốc

Xử phạt tài xế chạy tốc độ 223 km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xử phạt tài xế chạy tốc độ 223 km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tài xế lái BMW với tốc độ 223 km/h trên cao tốc vì vội ăn cưới

Tài xế lái BMW với tốc độ 223 km/h trên cao tốc vì vội ăn cưới

Một tài xế lái xe ô tô với tốc độ 'kinh hoàng' 223km/h

Một tài xế lái xe ô tô với tốc độ 'kinh hoàng' 223km/h

Xe BMW chạy 223 km/h trên cao tốc

Xe BMW chạy 223 km/h trên cao tốc

Xử phạt nặng lái xe chạy tốc độ 'kinh hoàng' 223 km/giờ

'Vội đi ăn cưới', tài xế BMW phóng xe với tốc độ 223km/h trên cao tốc

'Vội đi ăn cưới', tài xế BMW phóng xe với tốc độ 223km/h trên cao tốc

Chạy xe tốc độ 223 km/h trên cao tốc, tài xế bị tước giấy phép 3 tháng

Chạy xe tốc độ 223 km/h trên cao tốc, tài xế bị tước giấy phép 3 tháng

Nam tài xế chạy tốc độ kinh hoàng trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Nam tài xế chạy tốc độ kinh hoàng trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Bị phạt 11 triệu đồng, tài xế xe con chạy tốc độ 223km/h nói 'do đường đẹp quá'

Bị phạt 11 triệu đồng, tài xế xe con chạy tốc độ 223km/h nói 'do đường đẹp quá'

Tài xế ô tô BMW chạy tốc độ 223 km/h trên cao tốc: 'Em vội đi ăn cưới'

Tài xế ô tô BMW chạy tốc độ 223 km/h trên cao tốc: 'Em vội đi ăn cưới'

Xử phạt nặng lái xe chạy tốc độ 'kinh hoàng' 223 km/giờ

Xử phạt nặng lái xe chạy tốc độ 'kinh hoàng' 223 km/giờ

Xe BMW chạy 223 km/h trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vì... vội đi ăn cưới

Xe BMW chạy 223 km/h trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vì... vội đi ăn cưới

Vội đi ăn cưới, tài xế BMW phóng như bay với tốc độ 223 km/giờ trên cao tốc

Vội đi ăn cưới, tài xế BMW phóng như bay với tốc độ 223 km/giờ trên cao tốc

Tài xế BMW phóng xe 223km/h vì… vội đi ăn cưới

Tài xế BMW phóng xe 223km/h vì… vội đi ăn cưới

Xử phạt xe BMW chạy hơn 200km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xử phạt xe BMW chạy hơn 200km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn