Chỉ 12% trường hợp phụ nữ bị bạo lực gia đình trình báo có kết quả buộc tội hình sự

Chỉ 12% trường hợp phụ nữ bị bạo lực gia đình trình báo có kết quả buộc tội hình sự

Con số này được đưa ra tại sự kiện Ruy băng Trắng lần thứ 6 do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội...
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Thắp sáng ngọn đèn màu cam đẩy lùi 'Đại dịch bóng tối'

Thắp sáng ngọn đèn màu cam đẩy lùi 'Đại dịch bóng tối'

Bữa sáng Ruy băng trắng - Nam giới tiên phong trong phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Bữa sáng Ruy băng trắng - Nam giới tiên phong trong phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Mùa dịch COVID-19: 'Một tháng chồng đánh em đến 7 lần'

Mùa dịch COVID-19: 'Một tháng chồng đánh em đến 7 lần'

Nam giới cam kết xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Nam giới cam kết xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Những con số đáng buồn về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam

Những con số đáng buồn về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam

Nam giới và bữa sáng Ruy băng trắng trong đại dịch Covid -19

Nam giới và bữa sáng Ruy băng trắng trong đại dịch Covid -19

Công nhân lan tỏa thông điệp phòng chống bạo lực với phụ nữ trong doanh nghiệp

Công nhân lan tỏa thông điệp phòng chống bạo lực với phụ nữ trong doanh nghiệp

2/3 phụ nữ ở Việt Nam trải qua ít nhất một hình thức bạo lực

2/3 phụ nữ ở Việt Nam trải qua ít nhất một hình thức bạo lực

100 nam giới TP.HCM cam kết xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19

100 nam giới TP.HCM cam kết xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Nam giới cam kết xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nam giới cam kết xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19