Nhật Bản: Xem xét nâng gấp đôi ngân sách bổ sung

Nhật Bản: Xem xét nâng gấp đôi ngân sách bổ sung

Chính phủ và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đang xem xét nâng dự toán ngân sách bổ sung...