Ivanka - người đứng sau quyết định ân xá phút chót của ông Trump?

Ivanka - người đứng sau quyết định ân xá phút chót của ông Trump?

Ivanka Trump, con gái của cựu Tổng thống Donald Trump, đã vận động hành lang mạnh mẽ cho danh sách ân xá và...
Đồng minh thân cận của ông Trump vẫn bị truy tố dù đã được ân xá

Đồng minh thân cận của ông Trump vẫn bị truy tố dù đã được ân xá

Điều Nhà Trắng không tiết lộ về người cuối cùng được ông Trump ân xá

Điều Nhà Trắng không tiết lộ về người cuối cùng được ông Trump ân xá

Kỹ sư 'tội đồ' của Google được ông Trump ân xá

Kỹ sư 'tội đồ' của Google được ông Trump ân xá

Liệu ông Biden có hủy được các lệnh ân xá của ông Trump?

Liệu ông Biden có hủy được các lệnh ân xá của ông Trump?

Ông Donald Trump đối mặt tương lai bất định

Ông Donald Trump đối mặt tương lai bất định

Ông Trump ân xá cho Anthony Levandowski, kỹ sư đã đánh cắp bí mật xe tự lái của Google

Ông Trump ân xá cho Anthony Levandowski, kỹ sư đã đánh cắp bí mật xe tự lái của Google

Ông Trump ân xá, giảm án cho 143 người trước khi mãn nhiệm

Ông Trump ân xá, giảm án cho 143 người trước khi mãn nhiệm

Ông Trump ân xá, giảm án cho hơn 140 người trong ngày cuối cùng

Ông Trump ân xá, giảm án cho hơn 140 người trong ngày cuối cùng

Tổng thống Trump ra lệnh ân xá và giảm án cho 143 người cách thời điểm rời Nhà Trắng vài giờ

Tổng thống Trump ra lệnh ân xá và giảm án cho 143 người cách thời điểm rời Nhà Trắng vài giờ

Ông Trump ân xá, giảm án cho 143 người trong những giờ cuối tại vị

Ông Trump ân xá, giảm án cho 143 người trong những giờ cuối tại vị

Ông Trump ân xá cho hàng loạt nhân vật trong ngày cuối tại vị

Ông Trump ân xá cho hàng loạt nhân vật trong ngày cuối tại vị

Ông Trump ân xá, giảm án cho hơn 140 người trong ngày cuối nhiệm kì

Ông Trump ân xá, giảm án cho hơn 140 người trong ngày cuối nhiệm kì

Thêm một đồng minh lâu năm được ông Trump ân xá vào phút chót

Thêm một đồng minh lâu năm được ông Trump ân xá vào phút chót

Tổng thống Trump ân xá và giảm án cho hơn 140 người trước giờ chót

Tổng thống Trump ân xá và giảm án cho hơn 140 người trước giờ chót

Phút cuối, ông Trump ân xá, giảm án cho hơn 100 người

Phút cuối, ông Trump ân xá, giảm án cho hơn 100 người

Tổng thống Trump ra lệnh ân xá trong những phút cuối nhiệm kỳ, ai hưởng lợi?

Tổng thống Trump ra lệnh ân xá trong những phút cuối nhiệm kỳ, ai hưởng lợi?

Ông Trump vừa ân xá cho Steve Bannon, Lil Wayne và hàng chục người khác

Ông Trump vừa ân xá cho Steve Bannon, Lil Wayne và hàng chục người khác

Ông Trump không tự ân xá cho mình

Ông Trump không tự ân xá cho mình

Tổng thống Trump dự định ban hành 100 lệnh ân xá

Tổng thống Trump dự định ban hành 100 lệnh ân xá

'Bão' ân xá ngày cuối cùng Trump tại nhiệm

'Bão' ân xá ngày cuối cùng Trump tại nhiệm

CNN: Ông Trump sẽ ân xá cho 100 người trong ngày cuối nhiệm kỳ

CNN: Ông Trump sẽ ân xá cho 100 người trong ngày cuối nhiệm kỳ

Tổng thống Hàn Quốc chưa xem xét ân xá cho hai người tiền nhiệm bị kết án

Tổng thống Hàn Quốc chưa xem xét ân xá cho hai người tiền nhiệm bị kết án

Đồng minh của ông Trump bị tố đòi phí ân xá 2 triệu USD

Đồng minh của ông Trump bị tố đòi phí ân xá 2 triệu USD