PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI LÀO CAI

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri