Học sinh tham quan, trải nghiệm: Ai chịu trách nhiệm nếu chuyến đi thiếu an toàn?

Học sinh tham quan, trải nghiệm: Ai chịu trách nhiệm nếu chuyến đi thiếu an toàn?

Kết thúc giữa kỳ, nhiều trường học tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan, trải nghiệm dành cho học...
27 học sinh ở Bắc Kạn bị lạc trong rừng

27 học sinh ở Bắc Kạn bị lạc trong rừng

27 học sinh dã ngoại bị lạc trong rừng: Dã ngoại tự phát, học sinh thiếu kỹ năng sống

27 học sinh dã ngoại bị lạc trong rừng: Dã ngoại tự phát, học sinh thiếu kỹ năng sống

Kỹ năng sinh tồn khi tham quan, dã ngoại của giới trẻ đang quá kém?

Kỹ năng sinh tồn khi tham quan, dã ngoại của giới trẻ đang quá kém?

Lời kể của người trực tiếp chỉ đạo giải cứu 27 học sinh bị lạc khi đi dã ngoại

Lời kể của người trực tiếp chỉ đạo giải cứu 27 học sinh bị lạc khi đi dã ngoại

Khoảnh khắc 27 học sinh bị lạc khi dã ngoại trên núi

Khoảnh khắc 27 học sinh bị lạc khi dã ngoại trên núi

Bài học an toàn từ vụ việc 27 học sinh đi dã ngoại bị mắc kẹt trên núi

Bài học an toàn từ vụ việc 27 học sinh đi dã ngoại bị mắc kẹt trên núi

Bắc Kạn: 27 học sinh bị lạc trong rừng khi đi dã ngoại

Bắc Kạn: 27 học sinh bị lạc trong rừng khi đi dã ngoại

Giải cứu thành công 27 học sinh trường chuyên mắc kẹt trong rừng

Giải cứu thành công 27 học sinh trường chuyên mắc kẹt trong rừng

Đi dã ngoại, 27 học sinh THPT Chuyên Bắc Kạn bị lạc trên núi

Đi dã ngoại, 27 học sinh THPT Chuyên Bắc Kạn bị lạc trên núi

Đi dã ngoại, 27 học sinh mắc kẹt trong rừng

Đi dã ngoại, 27 học sinh mắc kẹt trong rừng

Bắc Kạn: 27 học sinh đi lạc trong rừng lúc dã ngoại

Bắc Kạn: 27 học sinh đi lạc trong rừng lúc dã ngoại

Đi dã ngoại trên núi, 27 học sinh lớp 12 bị lạc trong rừng

Đi dã ngoại trên núi, 27 học sinh lớp 12 bị lạc trong rừng

Giải cứu thành công 27 em học sinh mắc kẹt trong rừng khi đi dã ngoại

Giải cứu thành công 27 em học sinh mắc kẹt trong rừng khi đi dã ngoại

Đi dã ngoại, 27 học sinh bị lạc trong rừng

Đi dã ngoại, 27 học sinh bị lạc trong rừng

Giải cứu 27 học sinh lớp 12 trường chuyên Bắc Kạn bị mắc kẹt khi đi dã ngoại trên núi

Giải cứu 27 học sinh lớp 12 trường chuyên Bắc Kạn bị mắc kẹt khi đi dã ngoại trên núi

27 học sinh trường chuyên Bắc Kạn mắc kẹt trên núi

27 học sinh trường chuyên Bắc Kạn mắc kẹt trên núi

Đi dã ngoại, 27 học sinh lớp 12 mắc kẹt trong rừng

Đi dã ngoại, 27 học sinh lớp 12 mắc kẹt trong rừng

27 học sinh THPT đi lạc khi dã ngoại trên núi

27 học sinh THPT đi lạc khi dã ngoại trên núi

Đi dã ngoại, 27 học sinh Trường Chuyên Bắc Kạn bị mắc kẹt trên núi

Đi dã ngoại, 27 học sinh Trường Chuyên Bắc Kạn bị mắc kẹt trên núi

27 học sinh bị lạc trong rừng

27 học sinh bị lạc trong rừng

Đi dã ngoại, 27 học sinh bị lạc trong rừng

Đi dã ngoại, 27 học sinh bị lạc trong rừng