Lee Dong Wook gửi xe cà phê xin lỗi chương trình của Yoo Jae Suk

Lee Dong Wook gửi xe cà phê xin lỗi chương trình của Yoo Jae Suk

Lee Dong Wook đã đến chương trình 'You Quiz on the Block' của Yoo Jae Suk một lời xin lỗi chân thành và...