Quảng Ninh phát triển vùng trồng hoa công nghệ cao

Quảng Ninh phát triển vùng trồng hoa công nghệ cao

Tại Quảng Ninh, việc quy hoạch các vùng trồng hoa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cấy mô, tạo...