Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn

Ngày 27-11, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện...
Một thế hệ trí thức mới gốc Việt trẻ và tài năng đang hình thành và phát triển

Một thế hệ trí thức mới gốc Việt trẻ và tài năng đang hình thành và phát triển

Lắng nghe tâm nguyện và ý kiến đóng góp của kiều bào

Lắng nghe tâm nguyện và ý kiến đóng góp của kiều bào

Lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào về Chỉ thị 45/CT-TW và sự phát triển của đất nước

Lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào về Chỉ thị 45/CT-TW và sự phát triển của đất nước

Tâm nguyện của kiều bào về Chỉ thị 45 và phát triển đất nước trong tình hình mới

Tâm nguyện của kiều bào về Chỉ thị 45 và phát triển đất nước trong tình hình mới

Kiều bào đóng góp hơn 35 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung

Kiều bào đóng góp hơn 35 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung

Triệu trái tim người Việt ở năm châu cùng chung nhịp đập

Triệu trái tim người Việt ở năm châu cùng chung nhịp đập

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Đa dạng hóa phương thức tập hợp cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Đa dạng hóa phương thức tập hợp cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: 'Kiều bào đã có 362 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 1,6 tỷ USD'

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: 'Kiều bào đã có 362 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 1,6 tỷ USD'

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh và gắn bó với quê hương

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh và gắn bó với quê hương

Chỉ thị 45-CT/TW về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài: 5 năm một chặng đường

Chỉ thị 45-CT/TW về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài: 5 năm một chặng đường

Đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Cả nước và 5,3 triệu Việt kiều sẽ xây dựng được một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh

Cả nước và 5,3 triệu Việt kiều sẽ xây dựng được một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh

Rạng danh con Lạc, cháu Hồng